Kính lật 2 mắt màu xanh

35.000₫

*Kính lật 2 mắt màu xanh

*Màu xanh

*Bảo vệ mắt

*Thích hợp cho thợ phun sơn, hóa chất